Địa chỉ: Đình cả- Quảng Minh- Việt yên- Bắc Giang
Điện thoại: 1687590154
 • Trịnh Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0972026115
  • Email:
   quynhanhchi92@gmail.com
 • Cao Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng Nhà trường
  • Điện thoại:
   0981666126
  • Email:
   caovan.bg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ hành chính- Văn phòng- Kế toán trường
  • Điện thoại:
   0981050558
  • Email:
   ocsen29@gmail.com
 • Tạ Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ mẫu giáo bé 3-4 tuổi
  • Điện thoại:
   0967628736
 • Đỗ Thị Thu Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ mẫu giáo 3-4 tuổi
  • Điện thoại:
   0392309119
  • Email:
   hoanhuy05031983@gmail.com
 • Trần Thị Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0941005193
  • Email:
   diumnquangminh2@gmail.com
 • Lê Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi
  • Điện thoại:
   0943515556
 • Tạ Thị Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi
  • Điện thoại:
   0377055859
  • Email:
   duongphuongbn1984@gmail.com
 • Chu Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985062140
  • Email:
   chuhuong24021984@gmail.com
 • Vũ Thị Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0975770117
  • Email:
   thonenh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0365953634
  • Email:
   nguyenhoitqvy73@gmail.com
 • Tạ Ngân Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0833236252
  • Email:
   tanganhanh@gmail.com