Địa chỉ: Đình cả- Quảng Minh- Việt yên- Bắc Giang
Điện thoại: 1687590154
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Quảng Minh

Đình cả- Quảng Minh- Việt yên- Bắc Giang
1687590154
c0quangminh1.vy@bacgiang.edu.vn